Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Trocha té politické sci-fi aneb jak by mohlo vypadat usnesení strany, která je "v cajku".....

2. 06. 2015 14:48:42
Usnesení 26. kongresu ODS je výsměchem politické realitě všedního dne a důkazem, že ODS žije mimo ni. Nevím, zda to někdo myslel vážně nebo zda nejde o chybu, ale tohle snad nemůže být pravda. Nebo je? Vážně? Předsedóóó!

Je-li výstupem stranického kongresu usnesení o šesti bodech, které ODS zveřejnila tady, tak ať se na mě prof. Fiala nezlobí, ale tahle strana prostě není "v cajku". Je-li strana v takovém stupni rozkladu a volební preference atakují hranice, které atakují, tak sorry, ale usnesení musí vypadat úplně jinak.

Samozřejmě nechci ODS nic diktovat a to "musí" v předchozí větě neznamená, že mám patent na rozum, ale když jsem tak četl, jakými plodnými výstupy z kongresu, za který ODS sama sebe poplácala po zádech, obšťastnila nás všechny, tak mě napadlo, jak by, čistě dle mého subjektivního pohledu, takového usnesení mohlo vypadat. Tedy kdyby to ODS myslela vážně.

Nicméně chápu, že jde spíše o politickou sci-fi, ale i tak mi to nedalo. Místo ODS prezentovaných šesti bodů bych to viděl takhle. A pokud by z navrženého znění nových bodů nebylo jasno, co a jak myslím, doplňuji ještě "komentář" ;):

1. Pád vlády Petra Nečase a kauza Nagyová

ODS přestane nejen ústy svého předsedy neustále ventilovat zděšení nad postupem orgánů činných v trestním řízení a zejména nebude dále podporovat ublíženecké konspirační teorie o tom, co bylo cílem jakkoli nafouklé monstrózní mediálně politické akce státních zástupců a vyšetřovatelů z Olomouce, protože si plně uvědomuje, že k pádu jakékoli vlády v demokratickém právním státě, bohatě stačí, když si její předseda platí z peněz daňových poplatníků svoji dominantní matraci a zbytek vlády a vedení strany, že paní Němcová, jim k tomu dělá křoví.

ODS si plně uvědomuje váhu takové situace a jakkoli výše uvedená akce, zapříčiněná ovšem přímo našimi vrcholnými představiteli, znamenala pro stranu málem její zánik, nemůže ji v boji o vlastní budoucnost dále považovat za křivdu. Čelní představitelé se zavazují nehýkat nadšením při každém náznaku neúspěchu státních zástupců. Zejména, je-li nadšení založeno na dílčích výstupech a dosud nepravomocných a vysoce netransparentních rozhodnutích soudních instancí nižšího stupně. Předchozí větu bere na vědomí i předseda, který příště citlivěji zváží obsah svých projevů na veřejnosti, nejen toho na stranickém kongresu. Ten si totiž plně uvědomuje, že ani případné očištění hlavních aktérů v rovině trestně právní neznamená jejich očištění a zbavení se odpovědnosti v rovině morální a politické.

Tím se ODS nevzdává svého programového boje za osobní svobody jednotlivce a bude i nadále bojovat za minimalizaci nepřiměřených zásahů do soukromí každého z nás.

(Prostě si milá ODS připusť, že co se děje v kauze Nagyová, sere naprostou většinu tvé cílové skupiny, o zbytku voličstva nemluvě, a že postupem, který volíš, nejenže ničeho nedosáhneš, ale stěží se někdy dostaneš do stavu, kdy opravdu budeš v „cajku“.)

2. Elektronická evidence tržeb (EET) a daně

ODS se zavazuje dál bojovat proti zavedení EET. Své výhrady k projektu ale bude programově držet ve věcné argumentační rovině a vyvaruje se vyjadřování, které může být lehce vykládáno jako obhajoba podnikajících subjektů, fyzických i právnických osob, které neplatí daně. Projekt EET v diskutované podobě je projektem nákladným na realizaci a provoz, projektem s pochybnými výsledky všude tam, kde byl zaveden a argumentů, proč nemá být zaveden do českého prostředí, je tak celá řada.

ODS se hlásí k jednoduchému, transparentnímu a konzistentnímu daňovému prostředí, ve kterém platí, že daně jsou nízké, spravedlivé a jednoduše administrovatelné, ale že daně se platí. V tomto bodě si ODS uvědomuje, že zejména v období vlády Petra Nečase pošlapala většinu svých tehdejších předvolebních slibů a že získat zpět ztracenou důvěru bude těžké. V této věci se ODS dále zříká prázdných proklamací a populistických slibů a zavazuje se, byť s minimálními šancemi na úspěch, předkládat Sněmovně k přijetí takové zákony, které dostatečně prokáží záměr strany v této věci, ale které budou také důkazem její odborné kompetence a kompetencí expertů strany ve věci řízení ekonomiky státu.

(Máš to holka jednoduchý. Pokud budou představitelé strany plkat něco o tom, že kdyby měli podnikatelé platit vše, co po nich stát chce, tak zkrachují, zní to zkrátka blbě. Konkrétními kroky přispěj k tomu, aby uvedené neplatilo nebo raději mlč. A návrh na 3 x 19 %? To už si snad z voličů děláš prdel. Ani ty nezměníš pravidla ekonomického cyklu, takže pokud někdy dojde k tomu, že se vrátíš ke kormidlu, bude to nejspíše v době další ekonomické recese, takže na podobný plky raději zapomeň, tedy nechceš-li opakovat Nečasův scénář. Ale hlavně prosím nezakládej svoji daňovou „reformu“ v jednom bodě na rušení toho, cos sama zaváděla, v druhém na něčem, co existuje i bez tebe a ve třetím na čemkoli, co všem tvým voličům zdraží základní potraviny a jídlo.)

3. Babiš

Kongres strany vyzývá její hlavní představitele, poslance, senátory a další, aby už přestali s laciným programem „AntiBabiš“ v rovině, v jaké ho vedou doposud. Kongres jednomyslně stvrzuje, že vzniklé a nepočítané střety zájmů současného ministra financí nebo nebezpečné propojení sféry politické a mediální, stejně jako náznaky nedemokratických praktik tohoto politického konkurenta jsou něčím, s čím strana musí v zájmu obrany demokratických hodnot a právního prostředí České republiky i nadále bojovat, ovšem nikoli výpady proti osobě ministra a jeho minulosti vedené rétorikou připomínající ty z horších bonmotů pana prezidenta.

Strana bere na vědomí, že voličský elektorát hnutí ANO, z části zahrnující bývalé voliče naší vlastní strany, tento subjekt volil i se všemi Andreji Babišovi vytýkanými skutečnostmi, s jeho komunistickou a údajnou STBáckou minulostí a i se všemi potenciálními střety zájmů, o kterých je řeč. Strana se nadále budou soustředit pouze na věcný a v rámci možností férový politický boj, který bude veden argumenty a podložen fakty. Strategie polické soutěže s hnutím ANO bude založena i na poskytnutí dostatku času ke ztrapnění některých politických představitelů uvedeného hnutí. Například v Praze to nebude vyžadovat ani tolik času.

(Jakkoli máš ODS pocit, že ti Babiš rozkopal tvoje bábovičky, tak prostě zařaď zpátečku a pokorně se vrať k jedinému možnému způsobu vedení politické soutěže, který můžeš s Andrejem vyhrát. Stěží to bude mediální pokrytí nebo charisma předsedy a stěží to budou milionkrát omletá fakta a výpady, které nemají šanci padnout na úrodnou půdu. Na čelní střet s Babišem v rovině, v jaké ho předvádí například místopředseda TOPky Kalousek nemáš ani zbraně, ani munici. Navíc ten boj přestane voliče dřív nebo později bavit, neboj, buď trpělivá.)

4. Euro

Tady se omezím jenom na „doporučení“:

(Pokud máš ve věci Eura potřebu ventilovat na veřejnost vlastní tvrzení, žes to byla ty, kdo požadoval vypsání závazného referenda roky a že nechápeš, k čemu nějaké „ověřovací referendum“, jakkoli jde věcně o hloupost, radši se kousni do jazyka a mlč. Holka zlatá, ty roky jsi vládla nebo vlády alespoň vedla, takže po necelých dvou letech plácat cokoli o tom, žes to chtěla roky, je trochu mimo. A zkus se zamyslet, na co vše by šlo výše uvedené tvrzení aplikovat.)

5. Mediální výstupy

ODS apeluje na některé ze svých představitelů, aby lépe a více vážili svá slova a omlouvá se veřejnosti za zveřejnění klipu „Poctivá práce místo sociálních dávek“.

(Tady chápu, že to máš holka těžké a vlastně nevím, co k tomu víc napsat a jak to lépe a šířeji formulovat. Mělo by jít spíš o interní jednání na kongresu, nejspíš neveřejné a klidně bez oficiálního výstupu, na kterém svým „expertům“, třeba Bendovi s Blažkem, vysvětlíš, aby někdy raději drželi hubu. Jako fajn, v parlamentním akváriu žijící Benda už asi nikdy nepochopí, že když se ODS něco nepovede, nemůže za to hloupý volič, který to nepochopil, ale Blažek by mohl pochopit, že když se projednává novela zákona o exekutorech, veřejnosti prezentovaná jako úprava, která zabrání exekutorské zlovůli, a představ si, lidi to vážně trápí, tak není úplně nejšťastnější, že nejhlasitějším odpůrcem takové úpravy je právě on. Ano, vysvětlete mu, že mu v lidské rovině rozumíte, že holt doma asi chvíli nic nebude, že jeho exekutorská manželka, která čirou náhodou v Brně v jeden čas zchramstla všechny zakázky na exekuce vedené Brnem - střed, bude chvíli dělat fórky, ale že jestli není sabotér politických ambicí ODS, že má být prostě zticha. A k tomu klipu nevím, co víc ti mám říct. Že ses zbláznila? Že většinu z tvé cílovky ten klip jenom nasere? Že tam o práci a daních plkají dvě slípky, které těch hodnot nejspíše mnoho nevybudovaly, druhá navíc mele něco o dětech, které pochybuji, že vůbec má? Dovedeš si představit, co na ty dvě cácorky řekne normální řemeslník, jedna z tvých cílovek, tedy poctivě pracující dříč, který po nikom nic nechce, který po celodenní šichtě přijde domů a nedej bože někde uvidí tento klip?)

6. Uprchlíci

ODS se distancuje od některých populistických výroků na adresu uprchlíků a možnosti jejich přijetí v ČR, jak byly tyto zejména v posledním období vypouštěny do éteru jejími představiteli. Kongres důrazně varuje všechny členy a představitele strany, aby se vyvarovali účasti na akcích nebo výroků, které mohou zavánět pravicovým radikalismem, rasismem a xenofobií. Tím strana nemění nic na svém přesvědčení, že případné přijmutí uprchlíků musí být v gesci národních vlád jednotlivých států, že musí jít o jejich bilaterální nebo multilaterální dohody a že k takovému kroku nevidí aktuálně žádný důvod a s jeho realizací v současné době a za současné situace kategoricky nesouhlasí.

Ne snad proto, že by byl problém do ČR přijmout pět set, tisíc nebo dva tisíce uprchlíků, ale z toho důvodu, že takový krok nesmí být pouhým gestem, ale skutečným řešením migračního problému, jak jsme ho nejen v Itálii, ale i dalších členských státech EU svědky. A ničím takovým diskutovaný diktát z Bruselu samozřejmě není. I malé dítě si umí spočítat, že rozdělení zvažovaného počtu uprchlíků nic nevyřeší, protože násobně více jich v minulosti na kontinent již vniklo a nadále každý rok vniká. Nemá smysl, aby se Evropa hádala o gestu místo toho, aby hledala řešení. A hledáme-li řešení, inspirujme se tam, kde mají výsledky. Třeba v Austrálii.

(Jestli sklouzneš milá ODS rétorikou do party mezi Okamuru, nácky nebo IVČRN, nebude už cesty zpět. Zhnědnout můžeš jenom jednou a už ti to zůstane.)

Jako chápu, že je to sci-fi, ale těch šest bodů zveřejněných ODS mě dostalo do kolen. Dokonce tak moc, že jsem po dlouhé době sednul a napsal pár řádek na blog. Tak snad mi to velectěný čtenář odpustí. Takže čus bus, zase za rok nebo dva. A nevěště hlavu, bude líp. Prostě to přežijeme. Fialu, Sobotku, Babiše, Kalouska i Zemana. Co jiného nám zbývá ;).

Autor: Štěpán Binko | úterý 2.6.2015 14:48 | karma článku: 24.11 | přečteno: 992x

Další články blogera

Štěpán Binko

Uber, regulací k veřejnému (ne)blahu aneb takhle prosím ne!

Tak po Dánsku a Maďarsku končí UBER i v Itálii. Socialismem, regulacemi a přebujelou byrokracií všeho druhu sužovaná Evropa zabíjí další hřebíček do své vlastní rakve. Byrokracii nedáme a o zákazníka nám nejde!

8.4.2017 v 14:59 | Karma článku: 33.80 | Přečteno: 2570 | Diskuse

Štěpán Binko

Silná Evropa nemusí znamenat socialistickou Evropskou unii

Baví mě ta hysterie kolem Brexitu. Baví mě celá EU. Přemýslím, zda vůbec existuje jeden jediný funkční "státní" útvar, velikostí a uspořádáním odpovídající EU, který "funguje" a kde není diktatura.

24.6.2016 v 11:45 | Karma článku: 29.73 | Přečteno: 767 | Diskuse

Štěpán Binko

Kdo, když ne Syřané, dá tohle do pořádku? Na koho spoléhá syrský zubař z Náchodska?

Ráno jsem slyšel na Radiožurnálu zajímavý rozhovor s jedním ze syrských azylantů v ČR. Dělá zubaře na Náchodsku. Za 18 měsíců získal azyl, naučil se slušně česky, funguje, pracuje.....

16.11.2015 v 10:01 | Karma článku: 39.89 | Přečteno: 1999 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Aleš Merta

Propadák levice, Výmarská republika a Tomio Okamura

Uznávám, že tento titulek zavání poněkud gulášem, ale kdo zaznamenal jednu nezapomenutelnou hlášku z filmu „Vážení přátelé, ano“ tak ví, že všechno souvisí se vším, a že i věci, události a osoby, které se zdánlivě míjejí,

22.11.2017 v 13:23 | Karma článku: 6.48 | Přečteno: 389 | Diskuse

Tomáš Vodvářka

Uražení a ponížení

Vyjma oněch 7 vlastizrádců a některých pohrobků v čele s paní Semelovou nikdo v Česku a Slovensku nepochybuje o tom, že v noci na 21.srpna roku 1968 šlo o okupaci země.

22.11.2017 v 11:31 | Karma článku: 22.53 | Přečteno: 637 | Diskuse

Vladimír Zeman

Sněmovní schizofrénie.

Vyrobit pracovně schopnou sněmovnu nebude nijak jednoduché. Sněmovna bez svých orgánů nebude moci přijmout demisi staré vlády, ale také nebude moci projednat vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

22.11.2017 v 11:21 | Karma článku: 19.45 | Přečteno: 282 | Diskuse

Pavel Vávra

Zeman bojovník nebo informační válka.

Dnes bude pan prezident bojovat!!!!!!! Je prej strašně naštvanej a tomu Medveděvovi to nandá! Co si to ti rusáci zase dovolili! Rok 1968 je zločin a na tom si tváme! Jenomže je to tak absurdní divadlo, že si pak kladu mnoho otázek.

22.11.2017 v 11:18 | Karma článku: 17.37 | Přečteno: 329 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Mlčet k tomu nelze

Provokace „ruského Kojzara“ Maslovského na tamním armádním webu Zvězda rozpoutala vášnivé diskuse. Právem. Skandální neomalená nehoráznost připomněla všem, kdo na to snad zapomněli: Císař je nahý aneb Moskvě nelze věřit.

22.11.2017 v 10:20 | Karma článku: 20.41 | Přečteno: 449 | Diskuse
Počet článků 288 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 5198

Jsem obyčejný chlap, manžel skvělé ženy a otec čtyř úžasných dětí. Bytostně věřím v člověka a jeho schopnosti. Mám rád golf, slivovici, dobré jídlo a víno. Z některých věcí jsem už vyrostl, z jiných ještě ne a z některých doufám, že nevyrostu nikdy.

Miluji lidi a svět kolem sebe a každý den se snažím žít naplno. Řídím vlastní firmu (Internet Projekt, a. s.) a občas někde něco utrousím nebo napíšu o správě obsahu v digitálním věku nebo digitálním marketingu.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.